Terms & Conditions

Salg og leveringsbetingelser

Det er nemt, sikkert og hurtigt at bestille varer I Jewlify. Ordren ekspederes inden for 3-5 hverdage og du kan betale både med Visa kort og Paypall.
 Priser:
Priserne i vores e-shop er incl. Moms. Der tages forebehold retten til ændringer i sortiment og priser uden forudgående varsel samt mod udsolgte og udgående varer. Pris på sølvsmykkerne er påvirket og reguleres efter markedets kurser.
 Ekspeditionsgebyr:
Ekspeditionsgebyr fremgår af den enkelte vare. Dog er der ingen ekspeditionsgebyr ved køb over 800 kr.
Betalingsbetingelser:
Indland og udland: Med betalingskort samt Paypall.
Forsendelsesbetingelser- og omkostninger indenrigs:
Levering sker primært med Post Danmark. Alle ordrer tillægges forsendelsesomkostninger efter vægt eller volumen.
Forsendelser med en værdi over 800 kr. sendes altid som en pakke uanset vægt.
 Levering:
Bestillinger leveres indenfor 3-5 arbejdsdage fra bestillingsdato. Har du afgivet din bestilling i vores e-shop, vil du modtage e/mail med ordrebekræftelse samt når bestillingen er afsendt.
Reklamation:
Ordrer sendes altid i forsvarligt emballage som sikrer at din bestilling nå ubeskadiget frem.
Varer med evt. mangler eller defekter sender du til os, efter forudgående aftale pr. Mail. Udgifter til forsendelse godtgøres iht. Og indenfor købelovens reklamations- periode og regler.
Fortrydelsesret/ombytning:
Du har 7 dages fortrydelsesret, hvis din bestilte vare ikke lever op til dine forventninger, gældende fra den dag du modtager varen. Returnering af varer skal altid ske efter forudgående aftale med Jewlify. Varen skal sendes i forsvarlig emballage lignede den du modtog varen i. Husk af vedlægge kopi af fakturen og udfyldt returseddel. Husk Kundenummer/ telefonnummer, dit navn, varens betegnelse,antal samt bankoplysninger ( reg.nr. og kontonr.) på din returseddel.Når vi har modtaget varen tilbagefører vi din betaling. Returnering af varer sker for egen regning og risiko. Har du modtaget varen som værdipost, skal den returneres som sådan igen. Send altid varen som postpakke og gem postkviteringen så forsendelsen kan spores. Varer bestilt på individuelle fremstillinger, tages ikke retur.

 It is easy, safe and fast to order at Jewlify. Orders will be processed within 3-5 business days and you can pay with credit cards or Pay Pal.
 Prices:
The prices in our e-shop are incl. VAT. We are at any time allowed to make changes in assortment and prices without prior notice. Price of silver jewelries are influenced and regulated by the market rate.
Delivery fees:
Delivery fees appear on individual items. However there is no delivery fee on orders over 800 kr.
Terms of Payment:
Inland and abroad: With Visa cards as well as Pay Pal.
Shipping Terms and domestic costs:
Delivery is usually with Post Denmark. All orders conferred shipping costs by weight or volume.
Shipments with a value of 800 kr. are always sent as a package regardless of weight.
 Delivery:
Orders are delivered within 3-5 working days from order date. When you place your order in our e-shop, you will receive an email with order confirmation and then, when the order is shipped.
Complaints:
Orders are always shipped in safe packaging that ensures that your order reaches undamaged forward.
Items with any deficiencies or defects can be sending back to us by prior arrangement by email. Shipping charges are reimbursed in accordance with and within the Sale of Goods Act war- time and rules.
 Returns / exchanges:
You have 7 days to return your order, if your ordered product does not live up to your expectations, from the day you receive the item. Return of goods must always be done by prior arrangement with Jewlify. The product must be shipped in protective packaging like you received them in. Remember to enclose a copy of receive and completed return form. Remember Customer ID / phone number, your name, the designation of item, amount and bank information on your return form. Once we receive the item back, we'll roll your payment. Return of goods is at your own risk and expense. Have you received the item as value item, return it as such again. Always send the goods by parcel post and save the post-receipt so that the shipment can be tracked. Individual made orders are not returnable.